افتخارات آموزشی سال تحصیلی1400-99  
کسب موفقیت در اولین مرحله المپیاد دانش آموزی
درپرتو الطاف الهی؛دانش آموزان خوب و پرتلاشمان موفق به راهیابی«مرحله دوم المپیاد علمی کشور» گردیدند.
دانش آموزان عزیزمان *مبینا دلیردانه در المپیاد ادبی* و *زینب قارونی در المپیاد شیمی* توانستند به مرحله دوم مسابقات المپیاد علمی کشور راه پیدا کنند.
این موفقیت را به این دو دانش آموز عزیز،خانواده گرامیشان،دبیران محترم و کادر آموزشگاه تبریک گفته و توفیق روزافزونشان را از خداوند متعال آرزومندیم.
     
 
افتخارات آموزشی سال تحصیلی97-96  
کسب مقام اول در مسابقات حافظ خوانی در سطح ناحیه 5

با توجه به برگزاری مسابقات حافظ خوانی توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 خراسان رضوی دانش آموزان حریم علمی عالم آل محمد(ع) موفق به کسب مقام اول  در ناحیه گردیدند.

این مسابقه  در تاریخ96/11/14 در کانون فرهنگی،تربیتی امید انقلاب ناحیه 5 برگزار گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران و دانش آموزان تبریک عرض می نمائیم.


کسب مقام اول در مسابقه مهارتهای آزمایشگاهی

به منظور تقویت روحیه کارتیمی و افتخارآفرینی بیشتر دانش آموزان در حوزه های بالاتر مسابقه مهارتهای آزمایشگاهی در تاریخ15 بهمن ماه در محل پژوهشسرای امام رضا(ع) برگزار گردید.

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک مقام اول و دانش آموزان پایه یازدهم آموزشگاه رتبه چهارم را در این مسابقات  کسب نمودند.

این موفقیت را به کلیه همکاران ,خصوصاً حوزه آزمایشگاهی و دانش آموزان تبریک عرض می نمائیم.

     
 
افتخارات آموزشی سال تحصیلی 96 - 95  
کسب رتبه چهارم رشته انسانی درآزمون گزینه دو
دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه در پنجمین مرحله آزمون های گزینه دو موفق به کسب رتبه چهار شهر مشهد در رشته انسانی گردیدند.

کسب رتبه دوم رشته انسانی درآزمون گزینه دو
دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه در چهارمین مرحله آزمون های گزینه دو موفق به کسب رتبه دوم شهر مشهد در رشته انسانی گردیدند.

کسب رتبه سوم رشته انسانی درآزمون گزینه دو
دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه در سومین مرحله آزمون های گزینه دو موفق به کسب رتبه سوم شهر مشهد در رشته انسانی گردیدند.

کسب موفقیت در مسابقات آزمایشگاهی
با توجه به برگزاری مسابقات آزمایشگاهی در مرحله قطب(نواحی هفتگانه)دانش آموزان الهه رضوانی،فاطمه رحمانی،زهرا کریم لو در رشته زیست و فاطمه نیک درآباد در رشته شیمی به مرحله استانی این مسابقات راه پیدا نمودند.

کسب رتبه تک رقمی در آزمون های پیشرفت تحصیلی
در اولین مرحله از آزمون های پیشرفت تحصیلی فاطمه نیکو حسین آبادی در پایه سوم و فاطمه علیرضائی در پایه پیش دانشگاهی در رشته انسانی موفق به کسب رتبه نهم دراین آزمون ها گردیدند.

کسب موفقیت در اولین مرحله المپیاد دانش آموزی
دراولین مرحله المپیاد های علمی ادبیات ،دانش آموزان فاطمه نیکو حسین آبادی  و فاطمه اشرفی کسب موفقیت نموده و به  دومین مرحله المپیاد علمی کشوری راه پیدا نمودند.

کسب رتبه اول رشته انسانی درآزمون گزینه دو
دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه در اولین مرحله آزمون های گزینه دو موفق به کسب رتبه اول شهر مشهد در رشته انسانی گردیدند.
     
 
افتخارات آموزشی سال تحصیلی 95 - 94  
کسب موفقیت در مسابقات آزمایشگاهی ناحیه 5
در اولین مرحله از مسابقات آزمایشگاهی ناحیه 5 آموزش و پرورش استان خراسان رضوی دانش آموزان نفیسه بیک بلندی و فاطمه نیک درآباد امتیاز کسب نموده و به دومین مرحله راه پیدا نمودند.

کسب موفقیت در اولین مرحله المپیاد دانش آموزی
دراولین مرحله المپیاد های علمی ادبیات و زیست ،دانش آموزان راحله حاتمی و پریا غلامیان کسب موفقیت نموده و به  دومین مرحله المپیاد علمی کشوری راه پیدا نمودند.