افتخارات ورزشی سال تحصیلی99-98  
کسب مقام اول مسابقات والیبال در ناحیه 5
برای هفتمین دوره متوالی تیم والیبال آموزشگاه در مسابقات ناحیه و در رقابت تنگاتنگ با تیم هایی که آمده بودند تا قهرمان شوند، با بازی های مقتدرانه خود خوش درخشیدند و موفق به کسب مقام اول مسابقات والیبال در سطح ناحیه5 آموزش و پرورش گردیدند.
گفتنی ایست این مسابقات در سالن عرفانی مشهد برگزار گردید.

کسب مقام اول مسابقات بدمینتون در ناحیه 5

مسابقات ورزشی بدمینتون در سطح ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور  4 تیم  در سالن عرفانی برگزار گردید.

دانش آموزان ورزشکار دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک با پشتکار خود و با مربیگری سرکار خانم تیموری  و حمایت های مدیریت محترم آموزشگاه موفق به کسب مقام اول در این مسابقات از بین تیم های بحاضر در ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی گردیدند.

کسب مقام اول وسوم انفرادی و مقام دوم تیمی در مسابقات شطرنج

با عنایت به الطاف بی پایان الهی و در سایه آقا علی ابن موسی ارضا(ع)دانش آموزان آموزشگاه موفق به کسب مقام اول و سوم انفرادی و مقام دوم تیمی در مسابقات شطرنج در ناحیه5 آموزش و پرورش خراسان رضوی گردیدند.

قابل به ذکر می باشد این مسابقات در سالن ورزشی ثامن مشهد مقدس برگزار گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران و دانش آموزان تبریک عرض می نمائیم.
     
 
افتخارات ورزشی سال تحصیلی97-96  
کسب مقام اول انفرادی و مقام دوم تیمی در مسابقات تنیس روی میز

با عنایت به الطاف بی پایان الهی و در سایه آقا علی ابن موسی ارضا(ع)دانش آموزان آموزشگاه موفق به کسب مقام اول انفرادی و مقام دوم تیمی در مسابقات تنیس روی میز در ناحیه5 آموزش و پرورش خراسان رضوی گردیدند.

قابل به ذکر می باشد این مسابقات در سالن ورزشی باهنر مشهد مقدس برگزار گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران و دانش آموزان تبریک عرض می نمائیم.


کسب مقام اول مسابقات والیبال در ناحیه 5

مسابقات ورزشی والیبال در سطح ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور  14 تیم و آموزشگاه برتر در سالن ثامن برگزار گردید.

دانش آموزان ورزشکار دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک با پشتکار خود و با مربیگری سرکار خانم تیموری  و حمایت های مدیریت محترم آموزشگاه موفق به کسب رتبه اول در این مسابقات از بین تیم های برتر در ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی گردیدند.


کسب مقام اول مسابقات هندبال در ناحیه 5

با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 خراسان رضوی دانش آموزان آموزشگاه در رشته هندبال موفق به کسب مقام اول در ناحیه گردیدند.

این مسابقات در تاریخ96/09/13در سالن ورزشی ثامن در مشهد مقدس برگزار گردید.

این موفقیت را به همکاران و دانش آموزان تبریک عرض می نمائیم.

     
 
افتخارات ورزشی سال تحصیلی 96-95  
کسب مقام اول مسابقات هندبال در ناحیه 5
در تاریخ های 95/11/05 الی 95/11/06 مسابقات هندبال ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور 6 تیم ورزشی در سالن رجاء مشهد برگزار گردید.که در پایان این مسابقات تیم دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک با مربیگری سرکار خانم تیموری موفق به کسب مقام اول گردیدند.

کسب مقام سوم مسابقات بسکتبال

مسابقات ورزشی بسکتبال در سطح ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی در تاریخ 21 الی 23 آذر ماه در سالنهای  شهید عرفانی و ثامن الائمه مشهد  برگزار گردید.

دانش آموزان ورزشکار دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک با پشتکار خود و با مربیگری سرکار خانم تیموری  و حمایت های مدیریت محترم آموزشگاه موفق به کسب رتبه سوم در این مسابقات از بین تیم های برتر در ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی گردیدند.

کسب مقام اول مسابقات والیبال

مسابقات ورزشی والیبال در سطح ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور  13 تیم و آموزشگاه برتر در سالن شهید اسکویی برگزار گردید.

دانش آموزان ورزشکار دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک با پشتکار خود و با مربیگری سرکار خانم تیموری  و حمایت های مدیریت محترم آموزشگاه موفق به کسب رتبه اول در این مسابقات از بین تیم های برتر در ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی گردیدند.

قابل به ذکراست اسامی دانش آموزان تیم  آموزشگاه به شرح زیر می باشد:

 1. اسماء خدادادی (دهم انسانی)
 2.  مهلا شجاع (دهم ریاضی)
 3.  سهیلا رمضانی(سوم ریاضی)
 4. زهرا محبی نسب (دوم تجربی)
 5.  ساجده سعیدی (دوم انسانی)
 6.  الهام ایروانی(دوم تجربی)
 7.  فرشته حسینی (دوم ریاضی)
 8. یگانه اکبری (سوم تجربی)
 9.  نرگس فرودی (سوم تجربی)
 10. سحر علی اکبری( دوم انسانی )
 11. سمیرا عرفانی ( دوم ریاضی)
 
 
     
 
افتخارات ورزشی سال تحصیلی 95-94  
کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات داژبال

درتاریخ چهارشنبه02/15/95 به مناسبت بزرگداشت هفته مقام معلم تیم ورزشی فرهنگیان آموزشگاه درسری مسابقات ورزشی ناحیه5 آموزش و پرورش شرکت نموده و رتبه اول را درمسابقات داژبال درناحیه5 کسب نمودند.


کسب مقام سوم مسابقات هندبال
مسابقات هندبال دختران متوسطه دوره  دوم ناحیه 5 آموزش وپرورش در تاریخ94/11/13  در سالن های عرفانی و ثامن الائمه مشهد آغازگردید. در این مسابقات 12تیم به صورت دوحذفی به رقابت پرداختند ودر پایان تیم دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) –واحدیک به مربیگری سرکارخانم تیموری مقام سوم ناحیه 5 آموزش و پرورش راکسب نمودند.