فضا ها و امكانات آموزشگاه  
ساختمان آموزش
ساختمان آموزشی دارای 26 اتاق به مساحت كل 520 مترمربع می باشد. در طبقه اول این ساختمان كلاس های پایه یازدهم ،دفاتر و سالن اجتماعات قرار گرفته است و در طبقه دوم كلاس های پایه دهم ،پیش دانشگاهی و كارگاه های تاریخ ، جغرافیا و رایانه  قرار گرفته است.در زیرزمین آزمایشگاه های زیست ، شیمی و فیزیك قرار دارد.

كارگاه رایانه
كارگاه رایانه دارای مجموعا 17 رایانه می باشد. کلیه دانش آموزان آموزش های رایانه را در این كارگاه می بینند و كارگاه مجهز به دیتا می باشد.
همچنین کلیه کلاسهای آموزشگاه مجهز به تخته های هوشمند می باشد.

كتابخانه
كتابخانه آموزشگاه به مساحت 115 مترمربع دارای 17هزار جلد كتاب می باشد.

آزمایشگاه زیست شناسی
آزمایشگاه زیست شناسی

آزمایشگاه فیزیك
آزمایشگاه فیزیك