افتخارات فرهنگی و هنری سال تحصیلی97-96  
کسب 18مقام برتر در مسابقات قرآن،عترت و نماز
باتوجه به برگزاری مسابقات قرآن،عترت ونماز توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه 5خراسان رضوی دانش آموزان آموزشگاه موفق به کسب 18مقام برتر اول تا سوم در رشته های حفظ عمومی،حفظ ویژه،نهج البلاغه،تفسیر،صحیفه سجادیه،احکام،انشای نماز،ترتیل و قرائت تحقیق این مسابقات گردیدند.

کسب رتبه شایسته تقدیر کشوری در جشنواره نماز وفضای مجازی

با عنایت به الطاف بی پایان الهی و در سایه آقا علی ابن موسی الرضا(ع)دانش آموز دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر کشوری در مسابقات ستاد اقامه نمازاستان با عنوان "جشنواره نماز و فضای مجازی"  در سطح کل کشور گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران و دانش آموزان عزیز آموزشگاه تبریک عرض می نمائیم.


کسب رتبه اول مقدماتی استان در مسابقات قرآن،عترت ونماز

با توجه به برگزاری مسابقات قرآن،عترت ونماز در سطح کل استان ، دانش آموزان حریم علمی عالم آل محمد(ع) در رشته حفظ و صحیفه سجادیه رتبه اول مقدماتی و در رشته احکام رتبه سوم مقدماتی را در استان دراین مسابقات کسب نمودند.

قابل ذکراست این مسابقات در فروردین ماه 97 درشهر مشهد مقدس برگزار گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران و دانش آموزان عزیز آموزشگاه تبریک عرض می نمائیم.


کسب مقام اول در مسابقات حافظ خوانی در سطح ناحیه 5

با توجه به برگزاری مسابقات حافظ خوانی توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 خراسان رضوی دانش آموزان حریم علمی عالم آل محمد(ع) موفق به کسب مقام اول  در ناحیه گردیدند.

این مسابقه  در تاریخ96/11/14 در کانون فرهنگی،تربیتی امید انقلاب ناحیه 5 برگزار گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران و دانش آموزان تبریک عرض می نمائیم.

     
 
افتخارات فرهنگی سال تحصیلی 96-95  
کسب 21مقام برتر درمرحله اول مسابقات قرآن،عترت ونماز
باشروعمسابقات قرآن،عترت ونماز توسط اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی دانش آموزان آموزشگاه موفق به کسب 21مقام برتر درمرحله اول این مسابقات گردیدند.

کسب دو رتبه اول استان درمسابقات هنرهای نمایشی رشته تئاتر

با عنایت به الطاف بی پایان الهی و در سایه آقا علی ابن موسی ارضا(ع)دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)-واحدیک موفق به کسب رتبه اول استان در شته های تئاترصحنه ای و نمایش زنگ تفریح گردیدند.

قابل به ذکر می باشد این مسابقات در اردوگاه ثامن الحجج(ع) وتالار غدیر در مشهد مقدس برگزار گردید.

 


کسب رتبه دوم استان درمسابقات سرود

با توجه به برگزاری سی و پنجمین جشنواره مسابقات فرهنگی و هنری توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی دانش آموزان حریم علمی عالم آل محمد(ع) در رشته سرود موفق به کسب رتبه دوم در استان گردیدند.

این مسابقات در تاریخ30/1/96 در اردوگاه ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار گردید.


کسب رتبه دوم استان درمسابقات ادبی پژوهشی دررشته نقدادبی

با توجه به برگزاری سی و پنجمین جشنواره مسابقات فرهنگی و هنری توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی دانش آموز محدثه فیروزی موفق به کسب رتبه دوم استان در مسابقات ادبی پژوهشی  در رشته نقد ادبی گردید.

این مسابقات در تاریخ96/1/30در اردوگاه ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار گردید.

این موفقیت را به همکاران و خانواده محترم این دانش آموز تبریک عرض می نمائیم.