مديريت محترم آموزشگاه  
 
 
سر كار خانم
صفیه شمقدری
 
مدرك تحصيلي : ليسانس
 
رشته تحصيلي : ریاضیات