13 شهریور 1400

برگزاری دوره آموزشی راهبران تربیتی و معاونین پرورشی

دوره ی آموزشی ویژه معاونان و مربیان پرورشی ، راهبران آموزشی و تربیتی مدارس با هدف توانمندسازی و آموزش عملیاتی و بارور کردن تفکر مربیان، در قالب کارگاه های تجربه محور با سرفصل های کاربردی و مورد نیاز مانند: کشف و شناسایی دانش آموزان ،رشد ، به کارگیری و ارتقاء دانش آموزان ،کارآفرینی در کار پرورشی و مدرسه و ...  به صورت مجازی در فضای اسکای روم با حضور اساتید متخصص در حوزه های تربیتی _ آموزشی و مربیان با تجربه در شهریورماه 1400 برگزار گردید.
مولف: - رئیسیان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1