14 آذر 1396

موقعيت جغرافيايي كربلا

مولف: - رئیسیان   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

 موقعيت جغرافيايي كربلا

موقعيت جغرافيايي كربلا
كربلا از شهرهاي مهم و زيارتي عراق است كه مشتاقان زيادي به عشق زيارت آن، در سرزمين هاي اسلامي روزگار مي گذرانند و برخي نيز توفيق ديدار آن را مي يابند. بارگاه باشكوه سومين پيشواي شيعيان جهان و نواده گرامي رسول خدا(صلّي الله عليه و آله) به اين شهر قداستي آسماني بخشيده است. كربلا قبله گاه عاشقان ثارالله و سرزمين خون و شهادت است .
شهر كربلا بر كناره صحرا، در جنوب غربي رود خانه فرات و در ميان منطقه اي آبرفتي، كه به «سواد» مشهور است، قرار دارد. در شمال غربي آن شهر تاريخي انبار، در شرق آن شهر باستاني بابل، در غرب آن صحراي غربي و در جنوب غربي آن شهر حيره، پايتخت مناذره، واقع است.1 در زمان هاي پيشين، در نزديكي كربلا آبادي هايي به نام «العين» قرار داشت كه بسيار سرسبز و خرم بود و به همين سبب ، كاروان هاي تجاري راه خود را از آن مسير انتخاب مي كردند. وجود رود فرات در نزديكي اين شهر، آن را در زمره يكي از حاصل خيزترين و سرسبزترين منطقه هاي بين النهرين قرار داده است. نخلستان هاي فراوان پيرامون آن، بااين رودخانه آبياري مي شوند.2 دركنار اين نخلستان ها، درختان و باغ هاي ميوه اطراف شهر را تا چندين كيلومتر پوشش مي دهد. مسافت كربلا تا بغداد و نجف 80 و تا تهران 980 كيلومتر است. اين شهر 549/402 نفر جمعيت دارد.
 
وجه تسميه كربلا
 
اين سرزمين را به نام هاي گوناگوني خوانده اند كه اطلاق عام بر خاص است، از جمله:
 
1 ـ كربلا
 
همان گونه كه اشاره شد، منطقه قديمي كربلا در عصر تمدن بابل، به كور بابل1 معروف بود و بعدها به صورت كربلا تغيير نام يافت. برخي نيز آن را واژه اي آرامي يا عبري يا بابلي و برگرفته از «كرب وال» مي دانند كه نام معبد بوده و آن را پرستش گاه و حرم خداوند مي دانستند.2 عده اي نيز آن را از نام آرامي «كربلاتو»،3 به معناي چيزي كه سر را با آن مي پوشانند، گرفته اند. برخي نيز آن را از «كربل» به معناي نوعي گياه كه در آن جا فراوان مي رويد و يا از «كربله» به معناي نرمي و سستي خاك در زير پاها4 و يا از واژه فارسي «كاربالا» يعني كار بلند و والا يا آسماني دانسته اند5 كه در عصر ساسانيان رايج بود و آن واژه در حقيقت معرب است. هنگام ورود امام حسين(عليه السلام) به اين سرزمين، ايشان نام آن را پرسيد. در ميان نام ها يكي كربلا بود، فرمود: «ارض كرب و بلا» و خواست از آن خارج شود كه نگذاشتند.6
 
قديمي ترين شعري كه نام كربلا در آن آمده است شعر متعلق به معن بن اوس است كه عصر جاهليت را درك كرده است.
 
اذا هي حلّت كربلا فلعلعا
 
فجوز العذيب دوناً فالنوابي7
 
2 ـ طف
 
«طف» به ساحل و كناره هاي رود در سمت خشكي گويند8 و «طف البصره» به معناي بيابان و سرزمين بصره است.9 به عبارتي ديگر «طف» در لغت به سرزمين عرب مشرف بر بيابان عراق اطلاق مي شود. 10 در متون تاريخي از كربلا به سرزمين طف ياد شده است كه امام حسين(عليه السلام) در آن جا به شهادت رسيد.11 از پيامبر(صلّي الله عليه و آله) نقل شده است كه فرمود: «جبرئيل مرا خبر داده است كه فرزندم حسين پس از من در سرزمين طف كشته مي شود، جبرئيل اين خاك را برايم آورده و به من خبر داده كه محل قتل او در همين خاك خواهد بود».12
 
3 ـ غاضريه
 
كربلا را به سبب سكونت طايفه اي به نام بني غاضر، از قبيله بني اسد، در نزديكي آن، غاضريه نيز مي نامند.13 آن جا آبادي وسيع و پر رونقي بود كه در كنار فرات و در شمال كربلا قرار داشت و به آن متصل بود.14 در حقيقت به همان مكاني اطلاق مي شد كه تقريباً اكنون حرم ابوالفضل(عليه السلام) است.15 در متون تاريخي از شهادت امام حسين(عليه السلام) در راه غاضريه و آب بندي در كرانه فرات ياد شده است.16 امام صادق(عليه السلام) در آداب زيارت امام حسين(عليه السلام) مي فرمايد: «هر گاه به سوي حائر آمدي از پل عبور كن و در فرات غسل نما و در غاضريه قدم بگذار».17
 
4 ـ نينوا
 
نينوا شهري تاريخي در مقابل موصل از سرزمين بابل است كه كربلاي قديم نيز جزو آن بوده است لذا قدمت آن به عصر تمدن بابل مي رسد.18 اين شهر پايتخت دولت آشور و اين نام از اسامي آشوري است.19 در دوره هاي بعد، اين منطقه به قريه اي تبديل شد كه در نزديكي كربلاي قديم قرار داشت،20 به اين سبب گاهي نام نينوا را كربلا و كربلا را نينوا ناميده اند و ياقوت حموي نيز كربلا را جزيي از نينوا مي داند.21 امام حسين(عليه السلام) وقتي نام آن را كربلا شنيد، از نام ديگرش پرسيد. گفتند: نينوا است. همان موقع دستور داد كاروان بار گشايند و رحل اقامت افكنند.22 امروزه، تپه هايي باستاني در قريه نينوا از دوران تمدن بابلي خبر مي دهد كه به تپه هاي تاريخي معروف هستند.23
 
5 ـ عَقْر
 
«عقر» در لغت به شكاف و فاصله ميان دو مكان گفته مي شود.24 از آن جا كه اين مكان ميان بابل و كربلا25 و نزديك به بابل بود، آن را عقر و عقر بابل مي خواندند. امام حسين(عليه السلام) هنگام ورود به اين منطقه، وقتي نام اين سرزمين را پرسيد، يكي از نام هايي كه گفته شد عقر بود و امام فرمود: «از عقر به خدا پناه مي برم»26 در متون تاريخي از اين مكان به نام عقر نيز ياد شده است.27
 
6 ـ نواويس
 
اين نام ريشه اي مسيحي وسرياني دارد كه به قبرستان مسيحيان، واقع در شمال غرب كربلاي كنوني گفته مي شد. امروزه، اين قبرستان كنار درياچه سليمانيه، در محله اي به نام «براز علي» واقع شده و حسينيه ناميده مي شود.28 امام حسين(عليه السلام) به اين نام اشاره كرده اند: «گويا مي بينم كه گرگان بيابان هاي ميان نواويس و كربلا، بند بند من را از هم مي گسلند».29
 
7 ـ حائر
 
به محل دفن نواده رسول خدا(صلّي الله عليه و آله) در سرزمين كربلا، حائر يا حائر حسيني گويند.
 
«حائر» در لغت، اسم فاعل از حار ـ يحير است و به جايي گفته مي شود كه آب در آن جمع شود و بيرون نرود.30 به عبارتي ديگر، به حوض يا مكاني گويند كه آب و مسيل آن از زمين هاي مجاور به سوي آن سرازير شود، اما آب در آن دور زند و فراگير نشود. اين نام و مخفف آن «حير» در متون تاريخي به كربلا31 و حائر حسين، به مكان قبر و محدوده مزار امام حسين(عليه السلام) گفته شده است.
 
وجه تسميه آن چنين است كه وقتي متوكل دستور تخريب بارگاه و مزار امام حسين(عليه السلام) و شهيدان كربلا را صادر كرد به آن مكان آب جاري ساخت آب اطراف و دور تا دور قبر را فرا گرفت اما بر روي قبر جاري نشد. اين مكان شامل مركز اصلي حرم امام حسين(عليه السلام) و گنبد
 
و ضريح ونيز مدفن شهيدان كربلا است. بر اساس روايتي از رسول خدا(صلّي الله عليه و آله)، حائر حسين مكاني بسيار مقدس است و عبادت در آن جا فضيلت فراوان دارد. آن حضرت به ابو سعيد خدري فرمود: «در زير گنبد و قبه او(امام حسين(عليه السلام)) دعاها و خواسته ها به اجابت مي رسد و تربت و خاك او شفا بخش است. خداوند پيشوايان معصوم را در نسل او قرار داده است».32 براي كربلا نام هاي ديگري هم ذكر شده است كه بيان آن ها موجب طولاني شدن سخن است.33
 
مهمترين زيارتگاههاي کربلا و حومه آن
 
حرم امام حسين(عليه السلام)، که به همراه حرم ابوالفضل العباس(عليه السلام) و فضاهاي پيرامون اين دو جايگاه، هسته مرکزي شهر را تشکيل مي دهند. حرم مطهر بيش از دو متر از سطح شهر پايين تر است؛ از اين رو تعداد زيادي پله زائران را از دروازه ها به درون صحن هدايت مي کند.
 
ساختمان کنوني حرم از ساخته هاي دوره صفوي و عثماني و قاجار است. حرم مطهر از گنبدي بزرگ و مطلاّ تشکيل شده که بر روي گنبد خانه اي وسيع و چندين رواق و يک مسجد بزرگ و صحني فراخ است که تمامي اين مجموعه را در بر مي گيرد. گنبد طلا از ساخته هاي دوران صفويه است و طلاکاري آن به دستور آغامحمدخان قاجارانجام گرفته است. در زير گنبد، ضريح نقره اي و بزرگ و چند ضلعي قرار دارد که قسمت عمده فضاي گنبدخانه را اشغال کرده و درون آن قبر مطهر امام حسين(عليه السلام) و دو فرزندش علي اصغر و علي اکبر جاي دارد. در سمت شرق ضريح مطهر حضرت، فضايي است که در جنوب آن پنجره اي نقره اي قرار دارد. اينجا آرامگاه قسمت اعظم شهيدان واقعه کربلا است که همگي آنان پيرامون آن پنجره و فضاهاي اطراف پراکنده و مدفون هستند.
 
قتلگاه: جايگاهي است در نزديکي آرامگاه حبيب بن مظاهر اسدي که بنابر گفته روايات، امام حسين(عليه السلام) در آنجا به شهادت رسيد و بعدها به جايگاه کنوني منتقل شد و دفن گرديده اند.
 
تلّ زينبيّه: در فاصله 20 متري از سمت غرب صحن مطهّر، تپه اي به ارتفاع 5 متر وجود دارد که امروزه بر روي آن اتاقي ساخته شده است، اين تپّه به نام «تلّ زينبيّه» يا تپّه حضرت زينب(عليها السلام) مشهور است و بنا به نقل مورّخان، تپّه اي بوده است که در روز عاشورا حضرت زينب بر روي آن مي رفته و از سير وقايع جنگ آگاهي مي يافته اند.
 
حرم منوّر و پاک ابوالفضل العباس(عليه السلام): اين حرم در فاصله 350 متري شمال شرقي حرم امام حسين(عليه السلام)قرار گرفته و داراي قبّه و بارگاه شکوهمندي است که جسد پاک اين سردار رشيد و يار وفادار امام حسين(عليه السلام) را در بَرگرفته است. ساختمان داراي گنبدي طلايي است که بر روي گنبد خانه اي کوچکتر از حرم امام حسين(عليه السلام) قرار دارد. گِرداگرد قبر مطهّر را چهار رواق و صحن فراخ و وسيعي به همراه ايوان زيبا در برگرفته است. ضريح زيباي آن حضرت به دستور مرحوم آية الله العظمي حکيم در سال 1965 ميلادي در اصفهان ساخته شد.
 
آرامگاه حبيب بن
 
مظاهر اسدي: او يکي از شهداي روز عاشورا است که در سن 80 سالگي به ياري امام حسين(عليه السلام) شتافت و شهيد گرديد و در فاصله 10 متري از ضريح مطهر و در رواق جنوب غربي مدفون است و داراي ضريح کوچکي است.
 
آرامگاه سيد ابراهيم مجاب: وي امام زاده والا مقام و عظيم الشأن و داراي نسل مبارکي است. او ابراهيم فرزند محمّد العابد فرزند امام موسي بن جعفر(عليه السلام) است که در اين بقعه مطهّر دفن شده است و بنا به نوشته مورّخان، بسياري از سادات و بزرگان پيرامون او مدفونند. آرامگاه او در رواق حرم مطهّر و در گوشه شمال غربي آن است.
 
مشاهير مدفون در حرم: در سرتاسر صحن و حجره هاي گرداگرد آن و رواقها، بسياري از بزرگان در طول تاريخ دفن شده اند، برخي از اين حجره ها به نام شخصيتي که در داخل آن دفن شده، مشهور است؛ همچون آخرين مقبره اي که در جنوب سمت مشرق قرار دارد و مدفن بسياري از علماي دين مي باشد که مشهورترين آنها مرحوم آية الله ميرزا محمّد تقي شيرازي است که در سال 1920ميلادي، رهبري انقلاب مردم بر ضدّ دولت انگليس را بر عهده داشت. از ديگر مشاهير مدفون در اين بقعه مطهر، ميرزا محمّد تقي خان امير کبير است که پس از به قتل رسيدنش در کاشان، به کربلا منتقل و در مقبره اي در رواق شرقي حرم مطهر دفن گرديد، همچنين قاجاريه نيز در رواق شمالي، داراي مقبره اي هستند که جمعي از آنان در آنجا مدفونند.
 
خيمه گاه: در جنوب صحن مطهّر امام حسين(عليه السلام) و در فاصله 250 متري واقع است. (بنا به نقل مورّخان، محلّ برافراشته شدن خيمه ها و چادرهاي سيد الشهدا(عليه السلام) و ياران او بوده است). امروزه جايگاه خيمه ها را با ساختمانسازي به تصوير کشيده اند.
 
مقام حضرت مهدي(عليه السلام): در ميان نخلستانهاي کرانه رودخانه فرات که اين شاخه رودخانه به نام «نهر علقمه» مشهور است، از شمال کربلا مي گذرد و آن جايگاهي است منسوب به حضرت حجّت(عليه السلام) که مردم در آن به نماز مي پردازند.
 
حُرّ: و آن شهرکي است در جنوب غربي کربلا که در فاصله 9 کيلومتري از شهر واقع شده و نام آن برگرفته از نام حرّ بن يزيد رياحي است. او در روز عاشورا يکي از فرماندهان لشکر عبيدالله زياد بود ولي بعدها توبه کرد و به لشکر حق پيوست و تا پاي جان ايستاد و به شهادت رسيد و در اين موقعيّت دفن گرديد. امروزه آرامگاه او، که از ساخته هاي شاه اسماعيل صفوي است، داراي صحن و رواق و گنبد کاشي کاري است و مؤمنان فوج فوج به زيارت قبرش مي شتابند.
 
آرامگاه الأخرس بن الکاظم(عليه السلام): وي محمد ابن أبي الفتح أخرس، از نوادگان حضرت موسي بن جعفر(عليه السلام)است که بقعه اش در حومه کربلا، در محله اي به نام «الأبتر» قرار دارد.
 
آرامگاه ابن حمزه: وي نواده امير المؤمنين و از امام زادگان والا مقام است. آرامگاهش در آغازِ بزرگراه کربلا ـ طويريج قرار دارد.
 
آرامگاه عون بن عبدالله: در نسبت اين امام زاده ترديدهايي وجود دارد که آيا وي همان عوني است که در کربلا شهيد شد و يا نواده امام حسن(عليه السلام) است؟ امروزه وي داراي بقعه و بارگاه باشکوهي در 11 کيلومتري شمال غربي کربلا و در آغاز بزرگراه کربلا ـ بغداد مي باشد. اين امام زاده بسيار مورد توجّه مردمان عراق و داراي نذر مجربي است: از اين رو همواره مزار او مملو از زائر و نذورات آنان است.
 
آرامگاه طفلان مسلم: اين آرامگاه در راه کربلا ـ بغداد، در حومه شهر مسيّب قرار دارد.
 
اين دو کودک به نامهاي محمّد و ابراهيم، فرزندان حضرت مسلم ابن عقيل هستند که پس از شهادت پدرشان به شهادت رسيدند، آرامگاه اين دو کودک صحن و سراي باشکوهي داشته و بر قبر هر يک گنبد و ضريحي قرار دارد.
 
آرامگاه ابن هاشم: وي از نوادگان حضرت موسي بن جعفر(عليه السلام)است که در سال 745هـ.ق. وفات يافت و آرامگاهش امروزه در کويري واقع در شمال غربي کربلا مي باشد. قبر او داراي صحن و سراي بزرگي است و در ميان اعراب بيابان گرد بسيار معروف است و آنان همواره بدو پناه آورده و نذر مي کنند.
 
آرامگاه ابن فَهْد حِلّي: او از فقهاي اماميّه است و قبرش در غرب خيابان «باب القبله» درون مسجدي به نام او قرار دارد.
 
حسينيّه هاي کربلا: با توجّه به اين که کربلا شهري زيارتي است و ساليانه صدها هزار مسلمان از سرتاسر کشورهاي شيعه نشين براي زيارت به اين شهر مقدّس مشرّف مي شوند، از اين رو بسياري از مردم شهرهاي گوناگون به ساختن حسينيّه و زائرسرا پرداخته اند که مهمترين حسينيّه ها از آنِ ايرانيان است; همانند حسينيّه تهرانيها، اصفهانيها، مازندراني ها، قمي ها و آذربايجانيها، و ده ها حسينيّه ديگر که قسمت عمده اين مراکز در سالهاي اخير منهدم و ويران گرديده است.
 
مدارس ديني کربلا: کربلا داراي حوزه علميّه کهن و مهمّي است; از اين رو مدارس ديني فراوان در کربلا ديده مي شود که مهمترين آنها عبارتند از: مدرسه هنديّه، مدرسه حسن خان، مدرسه آية الله بروجردي، مدرسه بادکوبه، مدرسه کريم خان، مدرسه مجاهد، مدرسه بُقعه، مدرسه حسينيّه، مدرسه شريف العلما، مدرسه سليميّه و...
 
منبع: اماکن زيارتي و سياحتي عراق
 
پي نوشت ها
 
1. كور به معناي قريه و كور بابل يعني مجموعه قريه هاي بابل(جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدسة، قسم الكربلاء ص 10 به نقل از علامه سيد هبة الدين شهرستاني) . برخي نيز گفته اند: «كور» جايي است كه آهنگر براي دميدن در آهن از شعله هاي آتش بهره مي برد و «بابل» نيز به م
 
عناي صحراي گرم است. بنابراين، معناي كلي آن شعله هاي حرارت صحرا است.(آل طعمه، تاريخ مرقد الحسين والعباس، 20.)
 
2. آل طعمه، همان جا به نقل از لغة العرب 5/178.
 
3. karbalatu.
 
4. ابن منظور، لسان العرب، 1/86 واژه كربله؛ ياقوت حموي، معجم البلدان، 4/445؛ فراهيدي، كتاب العين 5/421. امروزه در جنوب شرقي كربلاي كنوني، منطقه اي به نام «كربله» وجود دارد كه همان منطقه قديمي و تاريخي كربلا بوده است.(آل طعمه، همان، 17) .
 
5. فراهيدي، كتاب العين، 5/433.
 
6. ياقوت حموي، همان، 4/445؛ دينوري، همان، 252.
 
7. جعفر الخليلي، همان، 17 به نقل از شيخ آقا بزرگ، الذريعة الي تصانيف الشيعة.
 
8. طف الفرات، اي شطه(ابن منظور، همان، 9/231، فراهيدي، كتاب العين، 7/406
 
9. ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، 177.
 
10. ياقوت حموي، همان، 4/36.
 
11. دينوري، همان، 253؛ يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/231؛ خليفة بن خياط، همان جا. ابن طاووس، اللهوف علي القتلي الطفوف.
 
12. محسن الامين، اعيان الشيعه، 4/139.
 
13. فراهيدي، كتاب العين، 4/265.
 
14. ياقوت حموي، همان، 4/183.
 
15. آل طعمه، تاريخ المرقد الحسين والعباس، 25. گفته مي شود امام حسين(عليه السلام) هنگام ورود به اين منطقه، زمين هاي پيرامون بقعه كنوني را از مردم نينوا و غاضريّه به مبلغ 60 هزار درهم خريد و آن را وقف مردم منطقه كرد به شرطي كه زائران او را سه روز اطعام و پذيرايي كنند(آل طعمه، همان، 26) .
 
16. ابو مخنف لوط بن يحيي، مقتل الحسين.
 
17. جعفر ابن قولويه، كامل الزياره، 221.
 
18. جعفر الخليلي، همان، 15
 
19. يعقوبي، همان، 1/81، جعفر الخليلي، همان جا.
 
20. ابن منظور، لسان العرب، 12/430؛ فراهيدي. همان 8/396.
 
21. ياقوت حموي،
 
همان، نينوا.
 
22. طبري، همان، 6/232.
 
23. آل طعمه، تاريخ مرقد الحسين والعباس، 22.
 
24. فراهيدي، همان 1 / 151
 
25. شهر جديد كربلا در 50 كيلومتري عَقْر قرار دارد.
 
26. ياقوت حموي، همان، 4/136.
 
27. ابن منظور، همان، 4/591؛ طبري، همان، 11/54
 
28. آل طعمه، تاريخ مرقد الحسين و العباس، 25.
 
29. ابن طاووس، اللهوف علي القتلي الطفوف، 53.
 
30. ابن منظور، همان، 4/223.
 
31. فراهيدي، همان، 2/170.
 
32. براي اطلاع بيشتر از وجه تسميه حائر و مسائل مربوط به آن بنگريد: عبدالجواد كليد دار، تاريخ كربلا و حائر الحسين.
 
33. بنگريد جعفر خليلي، موسوعة العتبات المقدسه، قسم كربلا، ج8/30 ـ 40.
 
34. سلمان هادي آل طعمه، تاريخ مرقد الحسين والعباس، 17 .
 
35. ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلي موحد ، 272 ـ 273 .

تعداد مشاهده (180)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر " موقعيت جغرافيايي كربلا "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید